Tovább a hiteligénylésre »
 
 
;

hirdetés

Minden, amit a KHR-ről tudni lehet

Mi az a KHR és mi az a BAR


A KHR nem más, mint a Központi Hitelinformációs Rendszer. Ez, a korábban BAR , az-az a negatív listás adósnyilvántartás jogutódja is egyben. A különbség az, hogy míg a BAR csak azoknak az adósoknak az adatait kezelte, amelyek hitelszerződéseik visszafizetése kapcsán már mulasztottak, addig a KHR egy pozitív adóslista, mely minden a KHR-ben meghatározott, hitel és hitel jellegű szerződést nyilvántart. De nem csak ennyiről van szó. A KHR kezeli a szerződésekhez tartózó események, fizetési késedelmek, mulasztások, csalások és visszaélések adatait is, és még ennél is többet. Ugyanis a KHR-ben megvalósult adatkezelés célja nem más, mint a nyilvántartott személyek hitelképességének objektív megállapítása. Emellett pedig arra is szolgál, hogy a túlzott mértékű eladósodást megakadályozása. Így a felelős hitelnyújtás és a felelős hitel felvétel körülményeinek biztosítása, tehát a hitelezési kockázat csökkentése a célja.


Hogyan lehet felkerülni a KHR listára?


A KHR listára abban az esetben kerül fel valaki, ha nem képes fizetni az adósságait. Vagyis akkor, ha nem tudja a törlesztő részletet befizetni. Az illető a bankok közös listáján landol; aktív vagy passzív státuszba. A státusz attól függ, hogy milyen az anyagi helyzete, hogyan tud teljesíteni a bank felé. Tehát, ha valaki aktív státuszban van a listán, az azt jelenti, hogy még nem törlesztette az adósságát, és nem is kezdte meg a részletek fizetését. Ez egyben azt is jelenti, hogy nem vehet fel újabb hiteleket. Ha viszont valaki passzív státuszba került, az azt jelenti, hogy ő már megkezdte az elmaradt részletek törlesztését. Így már hitelhez is juthat, igaz egy évig még csak korlátozottan.


Hogyan lehet lekerülni róla?


A listáról való lekerülésnek egyetlen módja létezik: a fennálló tartozások rendezése. Az elsődleges cél természetesen az kell, hogy legyen, hogy ne is kerüljön fel az ember a listára, és idejében fizesse be minden adósságát. Nehézségek azonban természetesen mindig akadhatnak, melyek megnehezítik, hogy minden egyes törlesztőrészletet be tudjon fizetni az illető, így van türelmi idő. Abban az esetben azonban, ha ezeket is túllépi az adós, nincs mit tenni, fizetni kell.
Pozitív adóslista
Hogy mi is az a pozitív adóslista? Azok a nyilvántartások, amelyek minden hitel és hitel jellegű szerződéssel rendelkező adós adatát és a szerződéseik adatait tartalmazzák.
Negatív adóslista
A negatív adóslisták alatt pedig olyan nyilvántartásokat értünk, melyek csak azon adósok adatait tartalmazzák, amelyek hitel- vagy hitel jellegű szerződéseiket nem teljesítették (a szerződések törlesztésével mulasztásztottak).
A KHR és a hitel
A felelős hitelezés a következőt foglalja magában: felelős hitelnyújtás és felelős hitel felvétel. A KHR-ből származó hiteljelentések pontos és hiteles információt szolgáltatnak az ügyfél múltbeli hitelekkel kapcsolatos viselkedéséről, valamint a teljes hiteltörténetéről. Egyértelmű, hogy ahhoz, hogy a hitelezés maximális körültekintéssel valósuljon meg, a hitelezőnek látnia kell, hogy a teljes futamidő alatt az ügyfél jövedelme várhatóan elegendő lesz –e a kalkulált megélhetési költségek, a korábban kötött és még fennálló hitelek törlesztéseihez, továbbá az új hitel törlesztés terheinek fedezéséhez.


Hitelbírálat


A felelős hitelezés megvalósításának elsődleges és legfőbb eszköze a hatékony hitelbírálati rendszer. A hitelnyújtók belső nyilvántartásaiban felhalmozódott adatok, és a külső forrásokból megszerezhető információk összegzése.


Hitelképesség


A hitelképesség nem más, mint az a mutató, amely az ügyfélre és egy adott időintervallumra vonatkozóan megmutatja azt az összeget, aminek visszafizetésére az ügyfél valószínűleg képes. Ez a számsorozat, tehát általánosságban egy személy vagy család összes bevétele és annak időbeli várható változása. De több ennél, hiszen magában foglalja az összes kiadásukat és annak várható időbeli változásának különbségeit is. Elemei pedig a havonta, negyedévente, évente keletkező szabadon felhasználható, így új hitellel leköthető jövedelem mennyiségek. Fontos tudni, hogy a KHR kezelhet adatot az ügyfél egyéb hitelintézeti kapcsolatairól is, sőt korábbi viselkedési formáiról is.


Hiteltörténet/fizetéstörténet


Egy banki ügyfélről, a bank szempontjából az egyik legfontosabb információ a hiteltörténete vagyis a fizetéstörténete. Ezt az információt a KHR-ből származó hiteljelentés tartalmazza, melyben látszanak a jelenleg fennálló-, és - pozitív adatkezelési nyilatkozat esetén az elmúlt öt évben megszűnt szerződések legfontosabb adatai. Továbbá tartalmazza az ezekhez tartozó törlesztési történet és az anomáliák is.


Személy hiteljelentés


A referenciaadat-szolgáltatók a hitelbírálathoz, illetve a hitelezési kockázat megállapításához lekérhetik a KHR-ből a személy hiteljelentést. Ez a hiteljelentés, két féle lehet: teljes vagy részleges. Az igenleges személy hiteljelentés magában foglalja mindazt az információt, amit róla a referenciaadat-szolgáltatók a KHR-nek átadtak. Ezzel ellentétben a nemleges nyilatkozat kizárólag az ügyfélről nyilvántartott negatív eseményeket tartalmazza.


Saját hiteljelentés


Természetesen saját hiteljelentésünket mi magunk is elérhetjük. A KHR-ben nyilvántartott személyek a saját hiteljelentés igénylésével juthatnak hozzá mindazon információhoz, amit a KHR róluk kezel és nyilvántart. Ez a hiteljelentés magában foglalja az ügyfelek azonosító és leíró adatait, a hiteleik, valamint a negatív és pozitív események adatait. Emellett tartalmazza azt is, hogy melyik referenciaadat-szolgáltató adta át az adattételt a KHR-nek, valamint egy összesített listát az elmúlt időszak lekérdezéseiről. Ennek segítségével tájékozódhat az ügyfél a róla nyilvántartott adatokról és egy esetleges hiba esetén panaszt tehet és kérheti adatai javítását, vagy azok esetleges törlését.
BISZ Központi Hitelinformációs Zártkörűen működő részvénytársaság
A KHR törvény részletesen szabályozza annak a pénzügyi vállalkozásnak a tulajdonlását, működési formáját, tőke ellátottságát, tevékenységi körét, a pénzügyi szektorban meglévő szerepét, amely a PSZÁF engedélye alapján, működtetheti a KHR-t, melynek üzemeltetője, a BISZ Zrt., aminek főtevékenysége a hitelreferencia szolgáltatás nyújtása.


Milyen hitelhez juthat és hogyan az, aki felkerült a KHR-re?


Fontos szem előtt tartani, hogy a hitelképesség vizsgálata során a negatív adatoknak meghatározó szerep jut, így aki a KHR listán negatív tartalommal szerepel, azoknak a hitelkérelme visszautasításra kerül. Hogy mi is tartozik pontosan a negatív információkhoz? Például a hitelmulasztás, a csalás miatt visszautasított hitelkérelmek, a kártyavisszaélések nyilvántartása. Az a személy viszont, aki passzív státuszba került, tehát már megkezdte az elmaradt részletek és a fennmaradt adósság törlesztését, korlátozottan már hozzá juthat hitelekhez 1 évig. Ennek letelte után törlik a listáról és megint hitelképessé válik. Ha pedig valaki adatai negatív tartalmú információval már nem szerepelnek a KHR listán, abban az esetben újra hitelképes lehet.

 

 

 .